Законодавче регулювання робочого часу - реферат

Законодавче регулювання робочого часу - реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ ім. СТЕПАНА ДЕМ ’ ЯНЧУКА shura19@yandex.ru РЕФЕРАТ з дисципліни “ Управління персоналом” на тему: “Законодавче регулювання робочого часу” Виконала:

Перевірив:

РІВНЕ - 2004

Законодавче регулювання робочого часу.

Робочий час є загальною мірою кількості праці. Загальна тривалість робочого часу визначається, з 1-го боку, рівнем розвитку Законодавче регулювання робочого часу - реферат виробництва, з іншого — фізичними і психофізіологічними можливостями людини. Поліпшення використання робочого часу є одним з основних шляхів підвищення продуктивності праці. Воно залежить від співвідношення екстенсивного та інтенсивного факторів розвитку виробництва.

Згідно з Кодексом законів про працю України (отдалі Кодекс) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. Підприємства Законодавче регулювання робочого часу - реферат й організації, укладаючи колективний договір, можуть установлювати меншу норму тривалості робочого часу. У разі шкідливих мозгов праці передбачається зменшення загальної норми робочого часу, вона не може перевищувати 36 год. на тиждень. Законодавством також установлюється скорочена тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 18 років — 36 год. на тиждень, а Законодавче регулювання робочого часу - реферат для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 год. на тиждень.

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів підприємств і організацій для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда.

Для працівників здебільшого установлюється п'ятиденний робочий Законодавче регулювання робочого часу - реферат тиждень з двома вихідними деньками. За п'ятиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, організації з додержанням установленої законодавством тривалості робочого тижня.

На тих підприємствах і в Законодавче регулювання робочого часу - реферат організаціях, де за нравом виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, установлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним деньком. За шестиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 год. за тижневої норми 40 год., 6 год. — за тижневої норми 36 год. і 4 год. — за тижневої норми 24 год Законодавче регулювання робочого часу - реферат. П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень установлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевою Радою народних депутатів.

Важливим завданням у поліпшенні організації праці є встановлення найдоцільніших режимів праці та відпочинку. Розрізняють змінний, добовий, тижневий та Законодавче регулювання робочого часу - реферат місячний режими праці та відпочинку. Вони формуються з урахуванням працездатності людини, яка змінюється протягом доби (рис.1), що береться до уваги передусім у змінному та добовому режимах.

Змінний режим визначає загальну тривалість робочої зміни, час її початку та закінчення, тривалість обідньої перерви, тривалість праці та частоту регламентованих перерв на відпочинок.

Добовий Законодавче регулювання робочого часу - реферат режим праці та відпочинку включає кількість змін за добу, час відновлення працездатності між змінами.

Тижневий режим праці та відпочинку передбачає різні графіки роботи, кількість вихідних днів на тиждень, боту у вихідні та святкові дні. Графіки роботи передбачають порядок чергування змін.

Місячний режим праці та відпочинку визначає кількість робочих та Законодавче регулювання робочого часу - реферат неробочих днів у даному місяці, кількість працівників, які йдуть у відпустку, тривалість основних та додаткових відпусток. Режим праці та відпочинку регулюється ст. 50—65 та 66—84 (глави 4 та 5) Кодексу законів про працю України (1995).

Робочий час та його правове регулювання.

Робочий час – правове регулювання - Розділ 4й Кодексу

В загальному вигляді в ст. 50 вказується нормальний робочий Законодавче регулювання робочого часу - реферат час.

Стаття 50. Норма тривалості робочого часу Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті.

Поряд із цим в наступних статтях встановлюються обмеження щодо тривалості Законодавче регулювання робочого часу - реферат робочого часу, надурочних робіт, роботи в святкові дні і т.д.

Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу.

Стаття 52. П'ятиденний і шестиденний робочий тиждень та тривалість щоденної роботи.

Стаття 53. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів.

Стаття 54. Тривалість роботи в нічний час.

Стаття 55. Заборона роботи в нічний час.

Стаття 56. Неповний Законодавче регулювання робочого часу - реферат робочий час.

Стаття 57. Початок і закінчення роботи.

Стаття 58. Бота змінами.

Поняття і значення правового регулювання робочого час.

Правове регулювання робочого часу – це закріплення в нормах права тривалості обычного робочого часу, видів робочого часу, а також його режимів і обліку.

Регулювання робочого часу означає встановлення тимчасового критерію Законодавче регулювання робочого часу - реферат міри праці. Разом з тим воно, обмежуючи максимальну межу часу, затрачуваного на працю, за цією межею звільняє час для відпочинку, відновлення працездатності, виконання сімейних обов'язків, навчання і перенавчання без відриву від роботи, занять спортом і т.д.

Варто підкреслити, що основними функціями регулювання робочого часу є:

• охоронна (для Законодавче регулювання робочого часу - реферат відновлення працездатності, тривалої і високої продуктивності робочої сили);

• виробнича (забезпечення високої продуктивності праці, виконання завдань, що стоять перед підприємствами, установами, організаціями, господарсько-економічним комплексом країни в цілому).

Робочим часом є час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього розпорядку, трудовим контрактом повинен виконувати свої трудові обов'язки, а також деякі Законодавче регулювання робочого часу - реферат інші періоди, наприклад внутрізмінні перерви (для обігріву при боті на вулиці, для годівлі дитини до 1,5 – літнього віку), які трудове законодавство відносить до робочого часу.

Робочий час, з 1-го боку, закріплює міру праці, а з іншого боку - забезпечують працівнику надання вільного часу для відпочинку і відновлення витрачених сил.

Виконання цієї задачі Законодавче регулювання робочого часу - реферат забороняє в якості загального правила збільшення тривалості робочого часу в порівнянні з установленою нормою. Воно можливо лише у виняткових випадках, передбачених законом.

Робочий час, протягом якого працівник повинен виконувати свої обов'язки, не завжди збігається з фактично відпрацьованим часом. Фактичний - це реально витрачений кожним окремим працівником час, що Законодавче регулювання робочого часу - реферат визначає його конкретну участь у трудовому процесі. Він може збігатися з робочим часом чи з його нормою, а може бути як менше, так і більше її.

Відповідно до фактично відпрацьованого часу провадитися оплата праці, даються додаткові відпустки в зв'язку зі шкідливими умовами на виробництві, за ненормований робочий денек Законодавче регулювання робочого часу - реферат і т.д. Недоробка на протязі робочого денька може викликати певні правові наслідки - накладення стягнення й інших санкцій при наявності провини працівника в цьому.

Робочий час виміряється в тих же одиницях, що і час узагалі - у годинах, деньках і т.д. Законом звичайно використовується такий вимірник, як робочий денек Законодавче регулювання робочого часу - реферат і робочий тиждень.

Види робочого часу і методи його регулювання.

Робочий час розрізняється по тривалості: нормальний, скорочений, неповний. Перші два види встановлюються законодавством і на його основі колективним і трудовим контрактом, неповний робочий час – сторонами трудового договору при прийомі на боту або згодом. Усі три види є нормованим робочим часом.

Нормальний Законодавче регулювання робочого часу - реферат робочий час.

Для більшості працівників застосовується нормальна тривалість робочого часу, що не може перевищувати 40 годин на тиждень, як при п'яти-, так і при шестиденному робочому тижні.

Скорочений робочий час .

Згідно ст. 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу в організаціях не може перевищувати Законодавче регулювання робочого часу - реферат 40 годин на тиждень. Кодекс виходить з того, що нормальна тривалість робочого часу може бути і менш 40 годин, про що сказано в ст. 50 Кодексу, що регулює скорочену тривалість робочого часу.

У ст. 50 Кодексу перераховані категорії працівників, для яких нормальна тривалість робочого часу складає:

24 години на тиждень - для працівників молодше 16 років;

36 годин на тиждень Законодавче регулювання робочого часу - реферат - для працівників у віці від 16 до 18 років;

35 годин на тиждень - для працівників, що є інвалідами I і II груп;

36 годин і менш - для працівників, зайнятих на ботах зі шкідливими і (чи) небезпечними умовами праці.

Право на скорочений робочий час мають працівники, професії і посади яких передбачені Законодавче регулювання робочого часу - реферат по виробництвах і цехам у відповідних розділах Списку, незалежно від того, у якій галузі економіки знаходяться ці виробництва і цехи. Наприклад, працівникам ливарного виробництва (крім кольорового лиття) підприємств машинобудування, "Сільгосптехніки", простої, харчової й іншої галузей промисловості скорочений робочий денек і додаткова відпустка по шкідливості надаються відповідно до підрозділу "Ливарне виробництво" розділу "Металообробка Законодавче регулювання робочого часу - реферат", а працівникам ливарного виробництва кольорових металів - розділу "Кольорова металургія".

Підставою для скорочення тривалості робочого часу у випадках, зазначених в останній частині ст. 51 Кодексу, служать спеціальні нормативні акти, що стосуються кожної категорії окремо.

Так, преподавательічні працівники в порядку, установленому законодавством, користаються правом на нормований шестигодинний робочий денек і Законодавче регулювання робочого часу - реферат скорочений робочий тиждень.

Тривалість робочого часу медичних працівників залежить від виконуваних ними професійних функцій і установи, у якій вони працюють. Зокрема, лікарям поліклінік, зайнятим прийомом хворих, лікарям-стоматологам і зубопротезистам, середньому медичному персоналу встановлена тривалість робочого денька до 5,5 годин.

Скорочення тривалості робочого часу працівникам, що піддаються ризику зараження вірусом імунодефіциту Законодавче регулювання робочого часу - реферат людини при виконанні своїх службових обов'язків, до 36 годин на тиждень передбачено постановами.

Для жінок, що працюють у сільській місцевості, встановлено 36-годинний робочий тиждень, якщо для их не передбачена менша тривалість робочого тижня іншими законодавчими актами.

Крім того, робочий час скорочується напередодні святкових і вихідних днів. Напередодні Законодавче регулювання робочого часу - реферат святкових - на 1 год. як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні (крім тих, для кого уже встановлений скорочений робочий денек). Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 6 годин.

Якщо для працівників установлена скорочена тривалість робочого часу, то тривалість їхньої роботи (зміни) у нічний час на Законодавче регулювання робочого часу - реферат одну годину не скорочується (ст. 54). Бота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі.

До роботи в нічний час не допускаються вагітні жінки, жінки, що мають дітей у віці до трьох років; працівники молодше 18 років і деяких інших працівників. Інваліди можуть залучатися до роботи в нічний час Законодавче регулювання робочого часу - реферат тільки з їхнього узгодження і за умови, якщо така бота не заборонена їм медичним рекомендаціями.

Неповний робочий час .

Нормальна тривалість робочого часу і скорочена тривалість робочого часу по своїй суті є видами повного робочого часу, протягом якого працівник відпрацьовує встановлену законом норму тривалості робочого часу. У цьому відмінність скороченого Законодавче регулювання робочого часу - реферат робочого часу від неповного.(Ст. 56)

Неповний робочий час охоплює неповний робочий денек чи неповний робочий тиждень.

При неповному робочому дні працівник трудиться менше годин, ніж установлено розпорядком чи графіком на даному підприємстві для даної категорії працівників, наприклад замість восьми годин чотири.

При неповному робочому тижні зменшується кількість робочих днів проти п'ятиденного Законодавче регулювання робочого часу - реферат або шестиденного тижня.

Неповний робочий час може складатися одночасно в зменшенні робочого денька і робочого тижня.

Неповний робочий час відрізняється від скороченого. Скорочений робочий час є повною мірою тривалості праці, установленої законом для певних мозгов роботи або категорій працівників.

Неповний робочий час - лише частина цієї міри Законодавче регулювання робочого часу - реферат. Тому при неповному робочому часі праця оплачується пропорційно відпрацьованому часу або ж в залежності від виробітку.

Неповний робочий час може встановлюватися за згодою між працівником і роботодавцем. Працівник може домовитися про неповний робочий час як при надходженні, так і в період роботи. Про неповний робочий час як про умову Законодавче регулювання робочого часу - реферат трудового договору вказується в трудовому контракті.

Якщо за загальним правилом неповний робочий час установлюється за згодою між працівником і роботодавцем, то в окремих випадках роботодавець зробити це зобов'язаний.

Роботодавець зобов'язаний установлювати неповний робочий денек чи неповний робочий тиждень на прохання вагітної жінки, 1-го з батьків (опікуна, попечителя), що Законодавче регулювання робочого часу - реферат має дитину у віці до 14 років (дитину-інваліда у віці до 18 років), а також особу, що здійснює догляд за хворим членом родини відповідно до медичного заключеня. (Ст. 56)

Працівники, що працюють на умовах неповного робочого часу, мають трудові права нарівні з особами, що трудяться повний робочий час (нормальний чи скорочений). Так, особам Законодавче регулювання робочого часу - реферат, зайнятим неповний робочий час, надаються повна щорічна і навчальна відпустки; час роботи зараховується у виробничий стаж як повний робочий час; премії за виконану боту нараховуються на загальних підставах; вихідні і святкові дні даються відповідно до трудового законодавства.

У трудових книгах працівників факт роботи з неповним робочим часом Законодавче регулювання робочого часу - реферат не фіксується.

Про неповний робочий час як про умову трудового договору вказується в наказі про прийом на боту. Якщо домовленість про це досягнуто в період роботи в даній організації, то вона також оформляється наказом з розпискою на ньому працівника.

Робочий час за межами його нормальної тривалості .

Нормальна тривалість робочого часу не Законодавче регулювання робочого часу - реферат може перевищувати 40 годин на тиждень. Бота за межами робочого часу може провадитися з ініціативи як працівника, так і роботодавця.

Кодекс визначав понаднормові роботи як роботи понад установлену тривалість робочого часу (ст. 54). Практика застосування цієї норми свідчила про те, що приведене формулювання було далековато не повним і Законодавче регулювання робочого часу - реферат давало можливість для необґрунтованого застосування понаднормових робіт. Дане формулювання вимагало уточнень, що і було зроблено в новенькому кодексі. Насамперед підкреслено, що бота, виконувана за межами нормальної тривалості робочого часу, не завжди є понаднормовою. Важливою ознакою понаднормових робіт є те, з чиєї ініціативи провадиться така бота. Так, у відповідності зі Законодавче регулювання робочого часу - реферат ст. 52 кодексу понаднормовою може вважатися тільки бота, вироблена з ініціативи роботодавця.

Стаття 52 допускає боту за межами нормальної тривалості робочого часу з ініціативи працівника (сумісництво).

Бота за межами нормальної тривалості робочого часу з ініціативи роботодавця (понаднормова бота) може провадитися тільки з письмової згоди працівника.

А) при залученні до понаднормової роботи з Законодавче регулювання робочого часу - реферат ініціативи роботодавця .

Понаднормовою вважається бота, вироблена працівником з ініціативи роботодавця понад установлену тривалість робочого часу, щоденної роботи (зміни), а також бота понад нормальне число робочих годин за обліковий період.

Підставою для залучення працівника до понаднормових робіт є наказ (розпорядження) роботодавця.

Понаднормова бота визнається на практиці і тоді, если вона Законодавче регулювання робочого часу - реферат провадилася не тільки з відома роботодавця, але і безпосереднього керівника робіт (майстра, начальника ділянки і т.д.). Однак у всіх випадках залучення до понаднормових робіт можливо тільки з письмової згоди працівника.

Бота визнається понаднормовою незалежно від того, чи заходила вона в коло обов'язків працівника чи ні.

Залучення Законодавче регулювання робочого часу - реферат до понаднормових робіт провадиться роботодавцем з письмової згоди працівника в наступних випадках:

1) при провадженні робіт, необхідних для оборони країни, а також для запобігання виробничої аварії або усунення наслідків виробничої аварії або стихійного лиха;

2) при виробництві суспільно необхідних робіт з водопостачання, газопостачанню, опаленя, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку - для усунення Законодавче регулювання робочого часу - реферат непередбачених обставин, що порушують нормальне функціонування;

3) при необхідності виконати (закінчити) почату боту, що унаслідок непередбаченої затримки по технічних умовах виробництва не могла бути виконана (закінчена) протягом обычного числа робочих годин, якщо невиконання (незавершення) цієї роботи може викликати псування або загибель майна роботодавця, державного або муніципального майна або створити Законодавче регулювання робочого часу - реферат загрозу життю і здоров'ю людей;

4) при виробництві тимчасових робіт з ремонту і відновлення механізмів або споруджень у тих випадках, если іх несправність може викликати припинення робіт для значного числа працівників;

5) для продовження роботи при неявці змінного працівника, якщо бота не допускає перерви. У цих випадках роботодавець зобов'язаний негайно вжити заходів Законодавче регулювання робочого часу - реферат до заміни змінника іншим працівником.

В інших випадках залучення до понаднормових робіт допускається крім письмової згоди працівника з урахуванням думки представницького органу працівників. Тобто новий Кодекс установлює подвійну гарантію проти необґрунтованого залучення працівників до понаднормових робіт.

Не допускається залучення до понаднормових робіт вагітних жінок, працівників Законодавче регулювання робочого часу - реферат молодше 18 років, інших категорій працівників відповідно до закону. Залучення інвалідів, жінок, що мають дітей у віці до трьох років, до понаднормових робіт допускається з їхньої письмової згоди і за умови, якщо такі роботи не заборонені їм за медичними показниками. При цьому інваліди, жінки, що мають дітей у віці до трьох років Законодавче регулювання робочого часу - реферат, повинні бути письмово ознайомлені зі своїм правом відмовитися від понаднормової роботи.

Понаднормова бота оплачується за перші дві години роботи не менш ніж у полуторному розмірі, за наступні години - не менш ніж у подвійному розмірі. Конкретні розміри оплати за понаднормову боту можуть визначатися колективним контрактом або трудовим контрактом Законодавче регулювання робочого часу - реферат.

Б) при боті з ініціативи працівника на умовах внутрішнього або зовнішнього сумісництва .

З метою охорони праці працівника КОДЕКС передбачає межі тривалості роботи при сумісництві (не більш чотирьох годин у денек і 16 годин на тиждень), а також установлює, що внутрішнє сумісництво не дозволяється у випадках, если встановлена скорочена тривалість робочого Законодавче регулювання робочого часу - реферат часу. Сумісництво - це виконання працівником іншої частої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. Укладання трудових контрактів про боту із сумісництва допускається з необмеженим числом роботодавців, якщо інше не передбачено законом.

Бота із сумісництва може виконуватися працівником як по місцю його основної роботи, так Законодавче регулювання робочого часу - реферат і в інших організаціях.

У трудовому контракті обов'язкова вказівка на те, що бота є сумісництвом.

Не допускається бота із сумісництва осіб у віці до 18 років, на важких ботах, ботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, якщо основна бота зв'язана з такими ж умовами, а також в Законодавче регулювання робочого часу - реферат інших випадках, установлених законами.

Оплата праці осіб, що працюють по сумісництву, провадиться пропорційно відпрацьованому часу, у залежності від виробітку або на інших умовах, визначених трудовим контрактом.

При встановленні особам, що працюють по сумісництву з погодинною оплатою праці, нормованих завдань оплата праці провадиться за кінцевими плодами за фактично виконаний обсяг Законодавче регулювання робочого часу - реферат робіт.

Особам, що працюють по сумісництву в районах, де встановлені районні коефіцієнти і прибавки до заробітної плати, оплата праці провадиться з урахуванням цих коефіцієнтів і надбавок.

Режим і облік робочого часу.

Режимом робочого часу називається його розподіл за добу, тиждень, початок і закінчення роботи. У режим також заходить і Законодавче регулювання робочого часу - реферат структура тижня, графіки змінності, а також внунтрішньо- і міжзмінні перерви в боті, початок і кінець робочого денька, зміни, тижня. До режиму відносяться і вахтовий способ роботи, гнучкі, змінні графіки.

Режим робочого часу повинен передбачати тривалість робочого тижня (п'ятидений з двома вихідними деньками, шестидений з одним вихідним деньком, робочий Законодавче регулювання робочого часу - реферат тиждень з наданням вихідних днів за графіком), боту з ненормованим робочим деньком для окремих категорій працівників, тривалість щоденної роботи (зміни), час початку і закінчення роботи, час перерв у боті, число змін у добу, чергування робочих і неробочих днів, що встановлюються колективним контрактом або правилами внутрішнього трудового розпорядку організації відповідно до Законодавче регулювання робочого часу - реферат кодексу, іншими законами, колективним контрактом, угодою.

Ненормований робочий денек .

Однією з мозгов праці деяких працівників є бота з ненормованим робочим деньком.

Ненормований робочий денек - це особливий режим роботи, відповідно до якого окремі працівники можуть за розпорядженням роботодавця при необхідності епізодично залучатися до виконання своїх трудових функцій за межами нормальної тривалості робочого Законодавче регулювання робочого часу - реферат часу. Перелік посад працівників з ненормованим робочим деньком установлюється колективним контрактом, угодою або правилами внутрішнього трудового розпорядку організації.

Оскільки режим роботи з ненормованим робочим деньком припускає певні переробки понад нормальну тривалість робочого часу. Кодекс, як компенсацію, передбачає, що працівникам з ненормованим робочим деньком дається щорічна додаткова оплачувана відпустка Законодавче регулювання робочого часу - реферат, тривалість якої обумовлюється колективним контрактом або правилами внутрішнього трудового розпорядку. У випадку, если така відпустка (не менш трьох календарних днів) не дається, переробка понад нормальну тривалість робочого часу компенсується з письмової згоди працівника як понаднормова бота.

Водіям легкових автомобілів (крім таксі), а також водіям інших автомобілів експедицій і дослідницьких партій Законодавче регулювання робочого часу - реферат, зайнятим на геологорозвідувальних, топографо-геодезичних і дослідницьких ботах у польових умовах, може встановлюватися ненормований робочий денек.

Рішення про встановлення ненормованого робочого денька приймається роботодавцем з урахуванням думки відповідного виборного профспілкового органу або іншого уповноваженого працівниками представницького органу, а при їх відсутності - за узгодженням із працівником, що Законодавче регулювання робочого часу - реферат закріплюється в трудовому контракті або додатку до нього.

Бота в режимі гнучкого робочого часу .

Відповідно до Кодексу законів про працю при боті в режимі гнучкого робочого часу визначення початку, закінчення або загальної тривалості робочого денька здійснюється за згодою сторін.

Роботодавець забезпечує відпрацьовування працівником сумарної кількості робочих годин протягом відповідних облікових Законодавче регулювання робочого часу - реферат періодів (робочого денька, тижня, місяця й ін.).

З огляду на сформовану практику застосування режимів гнучкого робочого часу, зацікавленість у такій організації багатьох працівників і в першу чергу жінок, що мають дітей, Кодекс передбачає, що при введенні гнучкого графіка роботи необхідно дотриматися норму встановленого робочого часу, а рішення про перехід Законодавче регулювання робочого часу - реферат на цей режим роботи провадиться за згодою сторін трудового договору.

Гнучкий графік визначає границі можливого початку і закінчення роботи і часу обов'язкової присутності на боті. На практиці цей час іменується фіксованою або обов'язковою частиною робочого денька, а попередній і наступний час - гнучкою його частиною, протягом якого працівник по Законодавче регулювання робочого часу - реферат своєму бажанню і з відома безпосереднього керівника може приступати до роботи, іти з роботи, а також користатися обідньою перервою в будь-який або заздалегідь визначений час. Тривалість гнучкої частини робочого денька звичайно встановлюється в межах 1,5-2 год.

Облік часу, відпрацьованого кожним працівником, ведеться керівниками підрозділів, майстрами, бригадирами або Законодавче регулювання робочого часу - реферат спеціально виділеними працівниками. При цьому застосовуються всілякі методи і засоби обліку, в одних випадках провадяться записи в спеціальних картках або журнальчиках, в інших - застосовуються індивідуальні лічильники часу або штам-годинники.

Обліковий період у більшості випадків установлюється тижневий або місячний, іноді квартальний. У цей період працівник, що працює за графіком, повинен Законодавче регулювання робочого часу - реферат відробити встановлену законодавством норму робочого часу.

Гнучкий графік роботи знаходить застосування не тільки при індивідуальній, але і при бригадній формі організації праці. У таких випадках колектив бригади дозволяє окремим працівникам, у залежності від їхніх індивідуальних потреб у вільному часі, починати і закінчувати робочий денек у більш раній або Законодавче регулювання робочого часу - реферат пізніший час.

Уведення гнучкого графіка роботи в колективах або дозвіл працювати по такому графіку окремим працівникам оформляється наказами роботодавця з урахуванням думки представницького органу працівників. У наказі визначені початок і закінчення робочого денька, а також періоди обов'язкової присутності і гнучкої частини робочого часу.

Такий розпорядок робочого денька має Законодавче регулювання робочого часу - реферат ряд переваг, і зокрема, цілком виключає втрати робочого часу, пов'язані з короткочасними перервами, тому що на відміну від твердого режиму роботи, если час на такі перерви безповоротно втрачається, при гнучкому графіку роботи він повинен бути відпрацьованим протягом облікового періоду. Скорочуються також відпустки з дозволу адміністрації, понаднормові роботи, удобно виключаються випадки запізнень Законодавче регулювання робочого часу - реферат на боту і передчасний відхід з неї.

Гнучкий графік роботи ще не дістав широкого застосування. Уведення його багато в чому залежить як від рівня організації і нормування праці, так і від організації обліку відпрацьованого часу, що викликає певних труднощів.

Змінна бота .

Стаття 58 регулює умови введення змінної Законодавче регулювання робочого часу - реферат роботи. У ній розшифрований не тільки сам термін "змінна бота", але і визначено, у яких цілях і чому в організації вводиться бота змінами.

При змінній боті кожна група працівників виновата робити боту протягом установленої тривалості робочого часу відповідно до графіка змінності.

При складанні графіків змінності роботодавець враховує думку представницького органу працівників Законодавче регулювання робочого часу - реферат і, як правило, графіки змінності є додатком до колективного договору.

Графіки змінності доводяться до відомості працівників не пізніше ніж за один місяць до введення їх у дію.

Бота протягом двох змін підряд забороняється.

Змінна бота (у 2, 3 і 4 зміни) уводиться на підприємствах у випадках, если тривалість виробничого процесу Законодавче регулювання робочого часу - реферат перевищує припустиму тривалість щоденної роботи або при необхідності більш ефективного використання устаткування і збільшення випуску продукції на тім же устаткуванні.

Під установленою тривалістю робочого часу, протягом якого кожна група працівників виновата робити боту, варто розуміти: при п'ятиденному робочому тижні - тривалість щоденної роботи, визначеної графіками змінності, з дотриманням установленої законом Законодавче регулювання робочого часу - реферат норми робочого тижня.

Рівномірність чергування працівників по змінах означає, що перехід з однієї зміни в іншу відбувається часто через певне число робочих днів відповідно до графіка змінності з урахуванням специфіки роботи і думки трудового колективу. Застосовувані на практиці графіки змінності передбачають прямий порядок чергування працівників по змінах (після першої зміни Законодавче регулювання робочого часу - реферат працівник перебегать у другу, а потім у третю: I-II-III-I) або зворотний порядок чергування (після першої зміни працівник перебегать у третю, а потім у другу, і цикл повторюється знову: I-III-II-I).

З зазначених методів чергування працівників по змінах більш кращим визнається прямий порядок Законодавче регулювання робочого часу - реферат чергування змін, тому що він відповідає природному добовому ритму природних процесів людини.

Мінімальна тривалість щоденного відпочинку між змінами, як правило, виновата бути (разом з обідньою перервою) не менше подвійної тривалості роботи в передуючій відпочинку зміні.

У тих випадках, если відповідно до законодавства тривалість зміни за графіком більше 8 годин, тривалість щоденного Законодавче регулювання робочого часу - реферат відпочинку між змінами зменшується, що компенсується відповідним збільшенням щотижневого безупинного відпочинку.

У безупинних виробництвах, де неможливо організувати режим робочого часу працівників по п'ятиденному або шестиденному робочому тижню, застосовуються графіки змінності, що забезпечують безупинне обслуговування робочого процесу, боту персоналу змінами постійної тривалості, регулярні вихідні дні для кожної бригади, постійний склад Законодавче регулювання робочого часу - реферат бригад і перехід з однієї зміни в іншу після денька відпочинку за графіком.

Виклик працівника для виконання трудових обов'язків поза графіком змінності допускається тільки в особливих випадках, передбачених законодавством.

Графік обов'язковий також для працівників. Вони не вправі без дозволу адміністрації змінювати передбачену графіком черговість змін, виходити замість своєї Законодавче регулювання робочого часу - реферат зміни за графіком в іншу зміну.

Облік робочого часу необхідний для визначення того, відробив чи ні фактично працівник призначену норму праці в робочих годинах. Її вести зобов'язана адміністрація. Застосовуються три види обліку робочого часу:

- поденний, якщо в працівника всі робочі дні однакової тривалості;

- тижневий, якщо щотижня Законодавче регулювання робочого часу - реферат відпрацьовується однакова кількість робочих годин; можливий і при змінній боті;

- підсумований.

Підсумований облік робочого часу застосовується на безупинно діючих підприємствах і виробництвах, на підприємствах і виробництвах, що працюють у змінному режимі, при організації праці вахтовим способом або за допомогою гнучких графіків роботи. Підсумований облік робочого часу обширно застосовується Законодавче регулювання робочого часу - реферат в рослинництві, дозволяючи збільшувати тривалість робочого часу в період напружених польових робіт (посів, збирання врожаю, заготівля кормів), на залізничному і водяному транспорті. На практиці підсумований облік робочого часу найчастіше вводиться на прохання працівників, що зацікавлені в скороченні числа виходів на боту.

Найчастіше застосовується підсумований помісячний облік робочого часу. Однак законодавством встановлені і Законодавче регулювання робочого часу - реферат більш тривалі облікові періоди. Так, для працівників сільськогосподарських підприємств, зайнятих у рослинництві, робочий час може сумуватися за рік.

Максимальна тривалість робочих змін при підсумованому обліку робочого часу звичайно обмежується 10 або 12 годинами.

Особливий режим праці, заснований на підсумованому обліку робочого часу, установлений при вахтовому способі організації робіт. Цей способ використовується Законодавче регулювання робочого часу - реферат у випадках, если бота провадиться поза місцем постійного проживання працівників і можливість їхнього щоденного повернення до місця постійного проживання виключається. Вахтовий способ незамінний там, де виробничі об'єкти (ділянки) значно віддалені від місця перебування базисного підприємства; утруднене будівництво об'єктів соціального призначення в місці роботи; відзначається дефіцит трудових резервів Законодавче регулювання робочого часу - реферат; роботи ведуться в екстремальних природнокліматичних умовах.

При вахтовому способі роботи встановлюється підсумований облік робочого часу за місяць, квартал або інший більш тривалий період, але не більш ніж за один рік.

Обліковий період охоплює весь робочий час, час у дорозі від місця перебування роботодавця або від пт збору до місця Законодавче регулювання робочого часу - реферат виконання роботи і вспять, а також час відпочинку, що приходиться на даний календарний відрізок часу. При цьому загальна тривалість робочого часу за обліковий період не виновата перевищувати обычного числа робочих годин, установленого дійсним Кодексом.

Роботодавець зобов'язаний вести облік робочого часу і часу відпочинку кожного працівника, що працює Законодавче регулювання робочого часу - реферат вахтовим способом, по місяцях і за весь обліковий період.

Робочий час і час відпочинку в межах облікового періоду регламентуються графіком роботи на вахті, що затверджується роботодавцем з урахуванням думки виборного профспілкового органу даної організації і доводиться до відомості працівників не пізніше ніж за два місяці до введення Законодавче регулювання робочого часу - реферат його в дію.

У зазначеному графіку передбачається час, необхідний для доставки працівників на вахту і вспять. Дні перебування в дорозі до місця роботи і вспять у робочий час не включаються і можуть приходитися на дні міжвахтового відпочинку.

Години переробки робочого часу в межах графіка роботи на вахті можуть накопичуватися протягом Законодавче регулювання робочого часу - реферат календарного року і сумуватися до цілих днів з наступним наданням додаткових днів відпочинку.

Дні відпочинку в зв'язку з роботою за межами нормальної тривалості робочого часу в межах облікового періоду оплачуються в розмірі тарифної ставки (окладу), якщо інше не встановлено трудовим контрактом або колективним контрактом.

Порядок уведення підсумованого обліку робочого часу Законодавче регулювання робочого часу - реферат встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку організації, що затверджуються з урахуванням думки представницького органу працівників організації.

Оскільки ці правила відповідно до Кодексу є додатком до колективного договору, то можна зробити висновок про те, що представницькі органи вправі брати участь у вирішенні питань встановлення або скасування підсумованого обліку Законодавче регулювання робочого часу - реферат робочого часу.

Перечень літератури

1. Конституція України (від 28.06.1996 р.)

2. Кодекс законів про працю України (1995 р.).

3. Учебник Трудовое право. Толкунова. 2003

4. СПС Гарант. 2002

5. И.О Снигирева. Рабочее время и время отдыха. Учебно-практическое пособие. – М.: «Проспект», 2000.

6. Коршунов Ю.Н. Время труда и время отдыха. / Под ред. Шеломова Б.А. – М.: Юрист, 1997.

7. Мельников М.А., Серб П Законодавче регулювання робочого часу - реферат.Ф. Наукова організація праці на робочому місці.–М.:Економіка,1966.

8. Набатников В.М. Нормування праці робочих підприємств харчової промисловості.–М.: Колос,1992.

9. Поляков І.А., Реліклич К.С. Довідник економі100 по праці.–М.: Економіка,1981.


zakonodatelstvo-stranica-7.html
zakonodatelstvo-tyumenskoj-oblasti.html
zakonodatelstvo-v-sfere-ekologicheskogo-strahovaniya.html