Законы сложения скоростей и ускорений

Законы сложения скоростей и ускорений

2. Законы сложения скоростей и ускорений

Скорость точки (т) относительно «неподвижной» системы отсчета (НСО) (абсолютная скорость)

Скорость точки (т) относительно «подвижной» системы отсчета (ПСО) (относительная скорость)

Скорость «подвижной» системы отсчета (ПС'О) относительно «неподвижной» (НСО Законы сложения скоростей и ускорений) (переносная скорость)

Скорость первой точки относительно 2-ой

Скорость первой точки (в «неподвижной» системе отсчета)

Скорость 2-ой точки (в «неподвижной» системе отсчета)

Если ПСО не крутится, движется поступательно относительно НСО

Ускорение точки в «неподвижной» системе отсчета Законы сложения скоростей и ускорений (НСО) {абсолютное ускорение)

Ускорение «подвижной» системы отсчета (ПСО) относительно «неподвижной» (НСО) (переносное ускорение)

Ускорение точки в «подвижной» системе отсчета (ПСО)


zakonodatelstvo-i-kooperaciya.html
zakonodatelstvo-kirgizskoj-respubliki-predusmatrivaet-ryad-garantij-v-sfere-trudoustrojstva-vipusknikov-vuzov.html
zakonodatelstvo-nacionalnoe-zakonodatelstvo-strani-na-osnove-kotorogo-ekspert-predstavlyaet-informaciyu-v-voprosnike.html